menu

Dịch bệnh mới

Nguy cơ bùng phát bệnh than, Lai Châu nghiêm cấm giết mổ, vận chuyển gia súc mắc bệnh chết

  • Tin 247

Nguy cơ bùng phát bệnh than, Lai Châu nghiêm cấm giết mổ, vận chuyển gia súc mắc bệnh chết

  • Tin 247

Dịch bệnh mới